PCRR Hilberdink

LET OP! (update 1 juli 2021)

Wij zijn weer geopend voor sporten en zwemmen! In verband met de nog geldende maatregelen, zijn de sportlessen op andere tijden. De huidige sporttijden vindt u via 'Sporten > Tijden'. Voor aanmelding kunt u mailen naar info@pcrr.nl met vermelding van uw voorkeur voor de dagen en tijden waarop u wilt sporten en/of zwemmen..

Bas Reefman

Geboortedatum
10 april 1973

Welke opleidingen heb je gevolgd/volg je?
ALO Groningen, Verkorte Opleiding Fysiotherapie (VOF) in Utrecht

Welke sportgroepen bij CASA begeleid je?
Maandagochtend 8:45, maandagmiddag 13:15 en dinsdagmiddag 15:45

Wat is je favoriete weekthema?
Alle thema ’s zijn heel leuk om te geven en hebben ieder hun specifieke karakter. Waarbij er ook ruimte voor de deelnemers is om eventuele verzoekthema’s in te brengen.

Wat is jouw mening over CASA Hilberdink?
Het is ‘de’ manier om een vervolg te geven aan de afgeronde therapeutische begeleiding. Het binnen de bekende en vertrouwde omgeving verder gaan met bewegen is laagdrempelig en vergroot de kans op het slagen van het zelfstandig bewegen/sporten.

Wat vind je het belangrijkst aan de begeleide groepstraining?
Het moet mensen dat beetje extra motivatie geven om de opgebouwde belastbaarheid vanuit therapie zelfstandig te kunnen behouden. De kans van slagen hangt mede af van een gemotiveerde en bekwame begeleiding.

Hoe zie jij het samenwerkingsverband tussen de fysiotherapie bij het PCRR en de sport bij CASA?
De samenwerking tussen fysiotherapie binnen het PCRR en de sportbegeleiding binnen CASA hoort heel vloeiend te verlopen. De omgeving en faciliteiten zijn gelijk en verlagen daarmee de drempel om op een zelfstandige manier verder te gaan met sporten. Bij eventuele noodzaak tot therapeutische beoordeling is de nauwe samenwerking en overleg mogelijkheid tussen begeleiders van sport en fysiotherapeuten een groot pluspunt.