PCRR Hilberdink

LET OP! (update 1 juli 2021)

Wij zijn weer geopend voor sporten en zwemmen! In verband met de nog geldende maatregelen, zijn de sportlessen op andere tijden. De huidige sporttijden vindt u via 'Sporten > Tijden'. Voor aanmelding kunt u mailen naar info@pcrr.nl met vermelding van uw voorkeur voor de dagen en tijden waarop u wilt sporten en/of zwemmen..

Naomi Talens

Geboortedatum
18-02-1986

Functies bij CASA en PCRR Hilberdink?
Ik ben nu 2 jaar werkzaam als fysiotherapeut in het PCRR. Tevens begeleid ik 1 sportgroep.

Welke opleidingen heb je gevolgd/volg je?
Opleiding fysiotherapie afgerond in 2009. Ik ben daarnaast geschoold Parkinsontherapeut en daarmee lid van het Parkinsonnetwerk. Verder volg ik met regelmaat cursus en scholingen.

Welke sportgroepen bij CASA begeleid je?
Ik begeleid de woensdagochtend groep van 11:15

Wat is je favoriete weekthema?
Spel en bewegen op muziek. Ik houd zelf erg van sport en vind het leuk als er een competitie in zit en dansen brengt ook altijd veel plezier.

Wat is jouw mening over CASA Hilberdink?
Een goed concept dat mensen met gezondheidsklachten de mogelijkheid biedt zelfstandig te sporten, zonder dat er een gevoel van een “sportschool druk” heerst. In de sportschool wordt vaak gestreefd naar meer doen, waarbij mensen met klachten snel over hun grenzen heen gaan.

Wat vind je het belangrijkst aan de begeleide groepstraining?
Ik vind het belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen en plezier in bewegen ervaren. De mogelijkheid hebben om dingen te vragen en hier feedback in te krijgen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat iedereen op zijn/haar eigen niveau kan trainen en leert om zelfredzaam te zijn ondanks het ervaren van klachten en of gezondheidsproblemen.

Hoe zie jij het samenwerkingsverband tussen de fysiotherapie bij het PCRR en de sport bij CASA?
De fysiotherapeut kan in eerste instantie de cliënt op basis van fysiotherapie begeleiden naar zelfstandigheid in het sporten. Maar ook andersom, als tijdens het sporten blijkt dat de cliënt gerichte oefeningen nodig heeft voor zijn/haar klachten. Tussen de sport in CASA en de fysiotherapie in PCRR blijft een kort lijntje, zo kan er altijd overlegd worden over dergelijke zaken. Het is dus goed dat er een balans is tussen streven naar zelfmanagement in bewegen en gerichte hulp kunnen bieden als dat nodig is.